Dzień Otwarty Kół Naukowych

Dnia 31 maja 2011 roku, na wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach odbył się Dzień Otwarty Kół Naukowych, na którym zaprezentowały się wszystkie koła, których tematyka działalności jest związana z kierunkiem Automatyki i Robotyki, w tym także SKN Spektrum. Akcja ta miała na celu zachęcić studentów kończących I rok studiów do udzielania się w szeregach jednego z nich.
W trakcie dnia otwartego SKN Spektrum reprezentowali Radosław Raszewski, Rafał Urbański, Paweł Nowak, oraz opiekun koła, dr Krzysztof Czyż.
Wygłoszona prezentacja

21.09.2011 15:38

© 2011 SKN Spektrum