Warsztaty programowania ATXmega 3.11.2010

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na spotkanie warsztatowe dotyczące korzystania z płyty ewaluacyjnej AVR Xplain.

W czasie spotkania uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę związaną z korzystaniem z nowego mikrokontrolera ATXmega firmy Atmel. Zajmiemy uruchomieniem płyty ewaluacyjnej Xplain. Na bazie płyty Xplain wykonamy kilka przykładowych aplikacji, które pokażą możliwość, z jakich może skorzystać użytkownik mikrokotrolera ATXmega128A1.

Prosimy uczestników o zapewnienie sobie we własnym zakresie przewodów miniUSB, które są niezbędnie do prawidłowego programowania układu ATXmega na płycie Xplain. Mile widziane są też własne komputery.

Serdecznie zapraszamy 3 listopada, środa na godzinę 15.00. Spotkanie odbędzie się w Sali 219 wydziału AEiI.

Pierwszym zadaniem uczestników spotkania będzie uruchomienie płyty Xplain z mikrokontrolerem ATXmega. Firma Atmel niezstety nie dopracowała aplikacji programatora działającego na płycie Xplain, co uniemożliwiło programowanie układu ATXmega umieszczonego na płycie Xplain. Uruchomienie nowego firmware"u programatora pozwoli wyeliminować opisaną wadę.

Następnie zajmiemy się uruchomienie przy wykorzystaniu plyty Xplain podstawowych aplikacji korzystających z urządzeń zamontowanych na płycie. Są to między innymi głośnik, przyciski, diody. Bardzo dobrym wprowadzeniem będą tutaj przykładowe programowe przygotowane przez firmę Atmel i udostępnione na stronie internetowej producenta.

Płyty Xplain zostały zakupione z funduszy Samorządu Studenckiego i stanowią własność koła naukowego Spektrum. Tego typu płyty są również wykorzystywane w czasie zajęć laboratoryjnch przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe wydziału AEiI, a dodatkowe zajęcia warsztatowe z tej tematyki mogą być doskonałym wprowadzeniem dla studentów kierunku Automatyki i Robotyki.

Serdecznie zapraszamy.


Dodano :11.02.2011 22:51
Aktualizacja: 12.02.2011 20:58

© 2011 SKN Spektrum