Ludzie

Opiekun:
dr inż. Krzysztof Czyż

Prezes:
Rafał Urbański

Wiceprezes ds. Promocji:
Mateusz Maciąg

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:
Paweł Nowak

© 2011 SKN Spektrum